Om oss


Familjehuset Multilog bygger sitt arbete på respekt för de kunskaper och erfarenheter som finns hos medarbetarna och tror att alla skall vara delaktiga i förändringsarbete. Det är viktigt att uppmuntra medarbetarnas kreativitet och vilja att ta ansvar. Mångfald i bakgrund, utbildning och erfarenhet är en tillgång i varje grupp eller organisation. Vi tror på korta och återkommande insatser för att åstadkomma långsiktiga och positiva förändringar. Vår uppgift är att bli överflödiga efter ha medverkat till en positiv förändringsprocess som en integrerad del av gruppens eller organisationens liv. Våra utvecklingsprogram utarbetas i nära samarbete med våra uppdragsgivare.

Familjehuset Multilog erbjuder:

– Familjerådgivning
– Psykoterapi- och krismottagning
– Utbildning i kommunikation och konflikthantering
– Handledning enskilt eller i grupp
– Konsultation i exempelvis ”teambuilding”, ”etik och moral i arbetslivet”, ”hur skapas goda samtal”.

Ingela Rydholm

Min bakgrund>>

Ingela färg 21