Handledning


Vi arbetar med ett systemiskt- och lösningsfokuserat förhållningssätt. Det innebär att vi aktivt deltar i en process med sikte på framtiden. En av våra grundtankar är att deltagarna i handledningsgruppen själva skall finna lösningar på sina problem.

Handledarens uppgift är att stödja och utmana deltagarna i att växa och utvecklas. Vi tycker det är viktigt att alla är delaktiga i förändringsarbete och uppmuntrar därför medarbetarnas kreativitet och vilja till eget ansvar. Vi vet att i ett gott arbetsklimat, där respekt och trygghet ligger som grund, utvecklas de bästa egenskaperna hos medarbetarna.

Våra kunskaper i kris- och konflikthantering samt i kommunikationsteori är användbara i olika sammanhang. Vårt tänkande kring språkets betydelse i förändringsprocesser är också en värdefull grund.