Välkomna till Familjehuset Multilog!

Familjehuset Multilog består av leg. psykoterapeut Ingela Rydholm (grundare) och  ytterligare två leg. psykoterapeuter Charlott Gottfridsson och Kristina Nordgren. Mottagningen ligger i ett korsvirkeshus in på gården och har adress Bäckgatan 10b, 432 44 Varberg.

Vi erbjuder:

  • Familjerådgivning
  • Psykoterapi
  • Kristerapi
  • Handledning

Familjerådgivningen bygger verksamheten på tillgänglighet, flexibilitet och lyhördhet. Ingela Rydholm har lång erfarenhet att hjälpa ur relationsproblem. När du ringer för att beställa en tid så möts du alltid av en familjerådgivare. När familjerådgivarna är upptagna så går det bra att lämna namn och/eller telefonnummer på telefonsvarare så blir du uppringd.

Familjehuset Multilog är en privat utförare för familjerådgivning i Varbergs kommun. För att välja familjerådgivare behöver du/ni en kontaktkod. Koden får du via kommunens hemsida www.varberg.se, e-tjänst eller socialförvaltningens kundcenter 0340-883 61. Kontaktkoden skall du ta med till första besöket hos familjerådgivare. Tjänsten är helt anonym.

Varje samtal varar ca 1 ½ timme och kostar 350 kronor per samtal. Återbud bör ske två vardagar före besök annars debiteras besöket.

Välkomna

Ingela Rydholm